Laskowska, E., i S. Torgomyan. „The Role of Government in the Housing Market”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16, nr 4, grudzień 2016, s. 205-12, doi:10.22630/PRS.2016.16.4.113.