Parlińska, M., i P. Pomichowski. „Evaluation of Human Capital in Selected EU Countries Using Cluster Analysis”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16, nr 4, grudzień 2016, s. 253-9, doi:10.22630/PRS.2016.16.4.118.