Rejman, K., G. Ganczewski, A. Prandota, i K. Zabłocka. „The Possibility of Food Consumption Improvement by Reducing Food Wastage in the Households in Poland”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16, nr 4, grudzień 2016, s. 281-92, doi:10.22630/PRS.2016.16.4.121.