Wasilewski, M., M. Orlykovskyi, N. Poprozman, i L. Zaburanna. „Methodological Aspects of Creating the System of Indicators of Crisis Prevention As the Foundation for Stabilization of Agricultural Production Based on Ukrainian Experience”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 16, nr 4, grudzień 2016, s. 308-21, doi:10.22630/PRS.2016.16.4.124.