Kolpiński, J., J. Smagacz, i J. Stalenga. „Wpływ możliwych Zmian Struktury I Poziomu intensywności Produkcji Na produkcyjność roślin I siłę oddziaływań środowiskowych W Perspektywie 2030 Roku”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 22, nr 2, czerwiec 2022, s. 4-16, doi:10.22630/PRS.2022.22.2.5.