Pleños, M. „Time Series Forecasting Using Holt-Winters Exponential Smoothing: Application to Abaca Fiber Data”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 22, nr 2, czerwiec 2022, s. 17-29, doi:10.22630/PRS.2022.22.2.6.