Tafida, A., A. Michael, i M. Nandagoyang. „Analysis of Livelihood of Rural Irrigated Crop Farmers in Kano State, Nigeria”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 22, nr 2, czerwiec 2022, s. 57-64, doi:10.22630/PRS.2022.22.2.8.