Bułkowska, M. „Polski Handel Produktami Rolno-spożywczymi Z Chinami”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 22, nr 3, wrzesień 2022, s. 5-17, doi:10.22630/PRS.2022.22.3.9.