Jarczok-Guzy, M. „Stawki Podatku VAT a zużycie środków Ochrony roślin I nawozów Mineralnych W Krajach Unii Europejskiej W Obliczu Wyzwań zrównoważonego Rozwoju”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 22, nr 3, wrzesień 2022, s. 18-32, doi:10.22630/PRS.2022.22.3.10.