Olech, I., i M. Wielechowski. „The Possible Impacts of Financial Nudging in the Food Infant Industries: Beyond Meat Case Study”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 22, nr 3, wrzesień 2022, s. 33-42, doi:10.22630/PRS.2022.22.3.11.