Rosińska-Bukowska, M. „Procesy Globalizacji I Ich wpływ Na Gospodarkę żywnościową I Rolnictwo - Przez Pryzmat działalności Korporacji Transnarodowych”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14, nr 1, marzec 2014, s. 97-107, doi:10.22630/PRS.2014.14.1.10.