Zalewski, A. „Analiza konkurencyjności Polskiego Eksportu nawozów Azotowych”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14, nr 1, marzec 2014, s. 141-7, doi:10.22630/PRS.2014.14.1.14.