Krzyżanowski, J. „Akty Delegowane Unii Europejskiej W Odniesieniu Do Wspólnej Polityki Rolnej”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14, nr 2, czerwiec 2014, s. 118-25, doi:10.22630/PRS.2014.14.2.27.