Nowaczyk, P. „Możliwości Poprawy Sytuacji Polskiej Floty Rybackiej W Oparciu O międzynarodowe doświadczenia W Stosowaniu Zbywalnych Koncesji Połowowych”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14, nr 2, czerwiec 2014, s. 149-60, doi:10.22630/PRS.2014.14.2.30.