Pawlak, K. „Zmiany W Polskim Handlu Zagranicznym Produktami Rolno-spożywczymi Po Akcesji Do Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14, nr 2, czerwiec 2014, s. 170-84, doi:10.22630/PRS.2014.14.2.32.