Sieczko, A., i L. Sieczko. „Wielowymiarowa Analiza Pozyskiwania środków Finansowych W Ramach działania 132 PROW 2007-2013 Przez Kraje członkowskie Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14, nr 2, czerwiec 2014, s. 214-25, doi:10.22630/PRS.2014.14.2.36.