Zalewski, A. „Ceny nawozów Mineralnych W Krajach Europy Środkowej W Latach 2007-2013”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14, nr 2, czerwiec 2014, s. 258-6, doi:10.22630/PRS.2014.14.2.40.