Kisielińska, J. „Zmiany Cen zbóż W Krajach UE W Latach 2000-2012”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14, nr 3, wrzesień 2014, s. 85-97, doi:10.22630/PRS.2014.14.3.49.