Komorowska, D. „Prawidłowości Rozwoju Rolnictwa a rozwój współczesnego Rolnictwa”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14, nr 3, wrzesień 2014, s. 98-110, doi:10.22630/PRS.2014.14.3.50.