Ligenzowska, J. „Rolnictwo Ekologiczne Na świecie”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14, nr 3, wrzesień 2014, s. 150-7, doi:10.22630/PRS.2014.14.3.55.