Andrzejuk, A. „The Analysis of Production and Trade Patterns in Cocoa Market Worldwide and in Poland”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14, nr 4, grudzień 2014, s. 5-14, doi:10.22630/PRS.2014.14.4.65.