Jabłońska, L., D. Kowalczyk, i D. Olewnicki. „Polish Foreign Trade in Ornamental Nursery Plants After the Accession to the EU”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14, nr 4, grudzień 2014, s. 72-82, doi:10.22630/PRS.2014.14.4.71.