Papaelias, T., A. Hyz, i V. Panagou. „The Developments and Trends of the Agricultural Sector in Greece”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14, nr 4, grudzień 2014, s. 108-15, doi:10.22630/PRS.2014.14.4.75.