Vashchyk, M., i T. Siudek. „Ecological Development of Rural Areas in the European Union Member States in 2000-2012”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14, nr 4, grudzień 2014, s. 194-0, doi:10.22630/PRS.2014.14.4.85.