Wrzesińska-Kowal, J., i K. Drabarczyk. „Food Production in Poland, Compared to Selected European Union Member States”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14, nr 4, grudzień 2014, s. 205-14, doi:10.22630/PRS.2014.14.4.86.