Mrozek, M. „Indian Agriculture and Rural Economy in Terms of the COVID-19 Pandemic”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 22, nr 4, grudzień 2022, s. 35-46, doi:10.22630/PRS.2022.22.4.15.