Ovchynnykova, O. „COVID-19 As a Catalyst of Food Security Crisis. Whether the Existing System of Agriculture Can Remain the Same”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 22, nr 4, grudzień 2022, s. 47-62, doi:10.22630/PRS.2022.22.4.16.