Faber, A., i Z. Jarosz. „Charakterystyka zrównoważenia Rozwoju Biogospodarki W Polsce - Wymiar Ekologiczny”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 23, nr 1, marzec 2023, s. 4-18, doi:10.22630/PRS.2023.23.1.1.