Lumbonyi, C., P. Boni, I. Lumbonyi, i A. Michael. „Economic Consequence of Human - Hippopotamus (Hippopotamus Amphibious) Conflicts on Farming Livelihood in Rural Adamawa State, Nigeria”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 23, nr 1, marzec 2023, s. 19-31, doi:10.22630/PRS.2023.23.1.2.