Sobczak-Malitka, W., i E. Sobczak. „Changes in the Vegetable Oil Market, With Particular Emphasis on Market Instability in Relation to the War in Ukraine”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 23, nr 1, marzec 2023, s. 46-57, doi:10.22630/PRS.2023.23.1.4.