Kozioł-Kaczorek, D. „A Combined Muilticriteria Procedure for Agriculture Real Estate Valuation”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 13, nr 4, grudzień 2013, s. 87-93, doi:10.22630/PRS.2013.13.4.64.