Krzyżanowski, J. „Small, Young, Active – Some New Elements of the CAP Reform”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 13, nr 4, grudzień 2013, s. 105-14, doi:10.22630/PRS.2013.13.4.66.