Artyszak, A. „Wpływ Reformy Rynku Cukru W Unii Europejskiej Na Wyniki Handlu Cukrem W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 13, nr 3, wrzesień 2013, s. 7-15, doi:10.22630/PRS.2013.13.3.32.