Kacperska, E. „Stosunki Handlowe Polski Z Niemcami W Latach 2003-2012 Ze szczególnym uwzględnieniem Handlu artykułami Rolno-spożywczymi”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 13, nr 3, wrzesień 2013, s. 104-16, doi:10.22630/PRS.2013.13.3.42.