Krzyżanowski, J. „Czynniki wpływające Na wysokość Polskiej składki Do ONZ Ds. Wyżywienia I Rolnictwa”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 13, nr 3, wrzesień 2013, s. 145-59, doi:10.22630/PRS.2013.13.3.46.