Nowaczyk, P. „Próba Ukazania wpływu Integracji Europejskiej Na Restrukturyzację Polskiej Floty Rybackiej”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 13, nr 3, wrzesień 2013, s. 172-8, doi:10.22630/PRS.2013.13.3.48.