Wieliczko, B. „Perspektywy Rozwoju Polskiego Rolnictwa W świetle Proponowanego kształtu WPR 2014-2020”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 13, nr 1, marzec 2013, s. 164-73, doi:10.22630/PRS.2013.13.1.17.