Kozioł-Kaczorek, D. „Agricultural Property Market in Norway - Basic Information”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 15, nr 4, grudzień 2015, s. 119-26, doi:10.22630/PRS.2015.15.4.60.