Czyżewski, A., i Łukasz Kryszak. „Relacje Cenowe W Rolnictwie Polskim a dochodowość Gospodarstw Rolnych I Gospodarstw Domowych rolników”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 15, nr 3, wrzesień 2015, s. 17-29, doi:10.22630/PRS.2015.15.3.34.