Cymanow, P., i A. Florek-Paszkowska. „Ocena kosztów Migracji ludności Wiejskiej Karpat W kontekście zarządzania Problemowymi Obszarami Migracyjnymi”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 15, nr 2, czerwiec 2015, s. 26-34, doi:10.22630/PRS.2015.15.2.20.