Siudek, T., i K. Drabarczyk. „Wzrost I rozwój Gospodarczy a efektywność Finansowa banków Komercyjnych W Krajach Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 15, nr 2, czerwiec 2015, s. 128-39, doi:10.22630/PRS.2015.15.2.29.