Czyżewski, A., i Łukasz Kryszak. „Sytuacja Dochodowa Gospodarstw Rolniczych W Krajach UE-15 I W Polsce W Latach 2007-2013 W świetle Statystyki FADN”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 15, nr 1, marzec 2015, s. 21-32, doi:10.22630/PRS.2015.15.1.2.