Parlińska, M. „Ekonomika Informacji Na Tle Rozwoju społeczeństwa Globalnego”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 15, nr 1, marzec 2015, s. 77-83, doi:10.22630/PRS.2015.15.1.8.