Krzyżanowski, J. „Wspólna Polityka Rolna UE a międzynarodowa konkurencyjność Sektora Rolniczego”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11, nr 4, grudzień 2011, s. 125-8, doi:10.22630/PRS.2011.11.4.68.