Czyżewski, A., i P. Kułyk. „Dobra Publiczne W Koncepcji Wielofunkcyjnego Rozwoju Rolnictwa, ujęcie Teoretyczne I Praktyczne”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11, nr 2, czerwiec 2011, s. 16-25, doi:10.22630/PRS.2011.11.2.22.