Dibrova, A., L. Dibrova, i Y. Krylov. „Domestic Support of Livestock Production in Ukraine”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11, nr 1, marzec 2011, s. 54-62, doi:10.22630/PRS.2011.11.1.6.