Czyżewski, A., i P. Kułyk. „Uwarunkowania Makroekonomiczne Finansowego Wsparcia Rolnictwa W Krajach BRCS”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 12, nr 4, grudzień 2012, s. 37-46, doi:10.22630/PRS.2012.12.4.54.