Gajewska, M. „Integracja Europejska a działalność Rolniczych spółdzielni Produkcyjnych Na Opolszczyźnie”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 12, nr 2, czerwiec 2012, s. 17-24, doi:10.22630/PRS.2012.12.2.17.