Szczukocka, A. „Poziom I Dynamika Zmian Zatrudnienia W Sektorze Rolnym W Polsce Na Tle Innych państw Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 12, nr 2, czerwiec 2012, s. 114-22, doi:10.22630/PRS.2012.12.2.27.