Krzyżanowski, J. „Are Export Refunds Necessary?”. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 10, nr 3, wrzesień 2010, s. 41-46, doi:10.22630/PRS.2010.10.3.31.